ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ,
ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ)

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ನಂ .743, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ, 9 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560 070
(R) 080-26892222

ಶ್ರೀ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ

ಸದಸ್ಯ,
ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ನಂ.83, ಶಿವಸ್ಮಿತ ನಿಲಯ ರಾಣೋಜಿ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು-560 004
(R) 080-26565000
M: 9606960504